Om Oss

Foodstuff Import AS er opptatt av at alle produkter skal ha høy kvalitet.

For å sikre dette følger vi mattilsynets krav, regler og forskrifter. Vi gjennomgår også jevnlige revisjoner fra Mattilsynet.

Som et ledd i kvalitetssikringen har Foodstuff Import AS utarbeidet sitt eget IK/mat system, samt HACCP. Det er viktig for oss at våre leverandører følger de samme strenge kvalitetskrav og HACCP. Vi samarbeid derfor med Vestfold Labb, de utfører blant annet rutinekontroll på produkter som importeres fra utlandet. Noen av våre produkter er ovalmerket med EFTA nummer, dette gir oss en garanti for at varene er pakket av en godkjent leverandør, noe som igjen sikrer gode og trygge produkter.

Vår levrandørs EFTA nummer er 601.

Hvem er vi?

Foodstuff Import AS ble etablert i 2013.

Som en liten aktør på markedet definerer vi oss selv som en nisjeleverandør.  Vi har kompetanse, struktur og fleksibilitet, dette gjør at vi kan håndtere den enkelte kundes ønsker på en effektiv og rasjonell måte.  For å kunne utvikle og forbedre vår forretningside ønsker vi et nært og godt samarbeid med våre kunder.

Vår visjon

Vi ønsker at du som kunde skal oppleve trygghet og fleksibilitet i møte med Foodstuff Import AS.

For å oppnå dette vil vi arbeide aktivt for å opprette et nært samarbeid med våre leverandører og våre kunder. Gjennom dette vil vi blant annet få mulighet til å tilby produkter ut fra markedets behov, samtidig som vi arbeider for å bevare lave priser på våre produkter. Vi skal alltid sikre kvalitet og vi skal inneha nødvendig kunnskap, slik at vi kan gi våre kunder god service.